Taitekohtia – viestejä sisäisestä maailmasta
Muuttuva Myrskytila 26.4.-10.5.2014

Laulaja Emma Salokoski on koonnut yhteistyössä Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n ja Kukunori ry:n kanssa taidenäyttelyn, jonka teoksissa useat mielenterveyskuntoutujat ilmaisevat eri tavoin omaa sisäistä maailmaansa. Teoksiin sisältyy tarinoita mielen toipumisesta kuvallisen ilmaisun keinoin.
Näyttely on ollut esille Helsingissä Kansallisteatterin lava- klubilla ja tulee nyt vierailulle Tampereelle, Muuttuvalle Myrskytilalle, jossa se on esillä 26.4. - 10.5.2014. Tervetuloa tutustumaan näyttelyyn Myrskytilan aukioloaikoina (elavatuli.blogspot.fi).

Syyttä torjuttu ihmisryhmä
Mielen hajoaminen on yhteiskunnassamme edelleen vaikeasti käsiteltävä asia, vaikka psyykkisten vaivojen kanssa painii huomattava osa kansasta. Ainakin joka viidennellä ja joidenkin arvioiden mukaan jopa joka toisella suomalaisella on elämänsä aikana eriasteista psyykkisiä ongelmia. Jos asia ei ole tullut omakohtaisesti tutuksi, jokaisen lähipiirissä on varmasti henkilöitä, jotka lukeutuvat tähän joukkoon. Vaikka näin monet kamppailevat masennuksen, loppuun palamisen, ahdistuksen tai psykoosien kanssa, valtaväestön ymmärrys ja suhtautuminen tätä ihmisryhmää kohtaan on perusvireeltään torjuvaa. Mielenterveyden häiriöistä kärsivät kohtaavat kohtuuttoman paljon ymmärtämättömyyttä ja ennakkoluuloja. Asiatonta kohtelua tapahtuu jopa hoitojärjestelmän sisällä.
Emma Salokosken mukaan torjumisen taustalla saattaa olla pelko. ”Meidän on ehkä vaikea hyväksyä, että kuka tahansa meistä voi sairastua. Mielen rikkoutumista tapahtuu aivan tavallisille ihmisille,” Salokoski toteaa.

 Viesti perille taiteen keinoin

Usein syvän masennuksen tai ahdistushäiriön painama ihminen ei osaa pukea tunteitaan sanoiksi. Terapian ja muun hoidon lisäksi moni kokee saavansa merkittävää apua taiteen tekemisestä. Taide menee sanoja syvemmälle. Vaikeat tunteet ja kokemukset voivat olla sanojen ulottumattomissa, selittämättömiä ja hankalia tai hyvin epäloogisen tuntuisia. Silloin värit, materiaalit, kuvat, musiikki tai liike voivat olla ainoa tapa päästä kosketuksiin sisimpänsä kanssa ja saada eheyttäviä kokemuksia. Toipumisprosessin myötä syntyneet työt avaavat ymmärrystä mielen rikkoutumisesta tavallisille ihmisille, joilla ei siitä omaa kokemusta ole. Tämä ajatus on Emma Salokosken taidenäyttelyn taustalla.
”Taide tekee myös näkymättömän näkyväksi. Se nostaa esiin alitajunnassa vellovat asiat, mutta tuo myös esille tekijänsä, ne ihmiset jotka muuten helposti jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle. Tällä tavoin taideteokset toimivat siltana ja avaavat reittejä ymmärtää mielensä särkenyttä,” Salokoski kuvailee.

Ääni hiljaisille

Salokoski toivoo näyttelynsä tuovan vaikeassa asemassa olevien ääntä kuuluviin. Hän kertoo tuntevansa ihmisiä, jotka eivät saaneet tukea silloin kun he sitä eniten olisivat tarvinneet, eikä heitä koskaan nähty sellaisina kuin heidät olisi pitänyt nähdä. ”Haluaisin että tämä näyttely toisi heille jonkinlaisen uuden oikeutuksen. Mahdollisuuden saada näkyä sellaisena kuin on, kuulua, tuntea, ja saada vastakaikua omalle todelliselle olemukselleen. Jopa niille kipeille asioille, joita kukaan ei halua nähdä.”

Avajaisbileet Muuttuvalla Myrskytilalla 26.4. klo 19.00. Esiintymässä mm. Emma Salokoski & kuoro, liput 5e.